Trafik Kontrol Sistemi

Trafik kontrol sisteminde; tünel içi ve dışındaki, Şerit kontrol işaretleri, Hız sınır işaretleri, Değişken mesaj işaretleri bulunmaktadır. Tünel içi ve çevresindeki trafik yönlendirmeleri bu ekipmanlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Trafik kontrol sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.