Su ile Yangın Söndürme Sistemi

Tünellerde yangın söndürme sistemi, pompa dairesi ve su deposundan tünel içerisindeki yangın dolaplarına borular vasıtasıyla su aktarılması ile kurulur. Tünel içerisinde yaklaşık her 50 metrede bir yangın dolabı bulunmaktadır. Tünel içerisindeki yangın sistemi Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) standartlarına göre kurulmaktadır. Yangın söndürme sisteminin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.