Karayolu Kontrol Sistemleri

KARAYOLU KONTROL SİSTEMLERİ

Karayolları üzerinde bulunan Aydınlatma ve Sinyalizasyon sistemleri trafik güvenliğinin en önemli parçalarındandır.

Özgen Group, Aydınlatma ve Sinyalizasyon sistemlerinin yapısının oluşturulması, hesaplarının yapılması, projelendirilmesi, malzemelerinin temini, kurulması, devreye alınması, sistemler arası entegrasyonlarının sağlanması, işletilmesi ve bakım -onarım işlerinin yürütülmesi konularında, önemli iş deneyimlerine sahiptir.

Karayolları Aydınlatma Sistemleri

Karayolları Aydınlatma Sisteminde; Aydınlatma direkleri, armatürler, borulama, enerji kabloları ve topraklama sistemi bulunmaktadır. Karayolu aydınlatma sisteminin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Karayolları Sinyalizasyon Sistemleri

Karayolu Sinyalizasyon Sisteminde; Yol üstü trafik işaretleri, Mesaj işaretleri, Işıklı uyarıcılar bulunmaktadır. Karayolu sinyalizasyon sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.