Tünel Elektromekanik Sistemleri

TÜNEL ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİ

Karayolları ve otobanlar üzerinde bulunan tünellerin Elektromekanik sistemleri trafik güvenliğinin en önemli parçasıdır. Özgen Group tünel elektromekanik sistemlerinin yapısının oluşturulması, hesaplarının yapılması, projelendirilmesi, malzemelerinin temini, kurulması, devreye alınması, sistemler arası entegrasyonlarının sağlanması, işletilmesi ve bakım-onarım işlerinin yürütülmesi konularında, önemli iş deneyimlerine sahiptir.

Tünel güvenliğini sağlayan başlıca sistemler aşağıdaki gibidir.

Enerji Temini (Besleme) - Orta Gerilim Sistemi

Enerji temini ve Orta Gerilim sistemleri, Havai ve Yeraltı enerji hatları, Enerji Direkleri, Trafo Köşkleri, Trafo ve O.G hücrelerden oluşmaktadır. Tünel Elektromekanik sistemlerinin kesintisiz olarak çalışabilmesi için gerekli enerji teminin projelendirilmesi, yasal izinlerinin alınması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Elektrik Dağıtım Merkezleri - Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi

Elektrik dağıtım merkezlerinde ilgili sistemlerin enerji dağıtım panoları ve kontrol panolarından bulunmaktadır. Bu binaların farklı odalarında Jeneratör ve UPS'lerde bulunabilir. Orta gerilim enerjinin, alçak gerilime düşürüldükten sonra ilgili sistemlere dağıtımı için gerekli projelendirilmenin hazırlanması, hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) - Dizel Jeneratör Sistemi

Enerji ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanmasını sağlamak amacıyla Elektrik dağıtım merkezlerinde Dizel Jeneratör ve UPS sistemleri kurulmaktadır, bu sistemlerin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Tünel Aydınlatma ve Kontrol - Yol Aydınlatma Sistemi

Tünel içerisinde ve giriş bölgesindeki aydınlatma ihtiyacını Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) standartlarında, profesyonel partnerler ile çözüyoruz. Aydınlatma ve kontrol sistemlerinde, farklı güçlerde tünel içi armatürler ve Lüminansmetreler kullanılmaktadır. Aydınlatma sisteminin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Havalandırma Ve Havalandırma Kontrol Sistemi

Tünel içerisinde havalandırma ihtiyacını PIARC standartlarında, profesyonel partnerler ile çözüyoruz. Havalandırma ve Kontrol sistemlerinde; Jetfanlar, Hava Hız-Yön sensörleri ve Hava Kalite Sensörleri (Co-Visi) kullanılmaktadır. Havalandırma sisteminin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)

Tünel Kamera sisteminde, tünel içerisi ve çevresindeki sabit ve hareketli kameralar bulunmaktadır. Kamera görüntüleri Tünel Kontrol merkezinden izlenmektedir. Kamera görüntüleri şartname ihtiyacına göre belirli gün sayısına kadar kayıt altına alınmaktadır. Kamera sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Trafik Kontrol Sistemi

Trafik kontrol sisteminde; tünel içi ve dışındaki, Şerit kontrol işaretleri, Hız sınır işaretleri, Değişken mesaj işaretleri bulunmaktadır. Tünel içi ve çevresindeki trafik yönlendirmeleri bu ekipmanlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Trafik kontrol sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Kamu Anons Sistemi

Kamu Anons sisteminde; tünel içi hoparlörler ve kontrol merkezindeki kontrol ekipmanları bulunmaktadır. Acil durumlarda otomatik anons sistemi devreye girmektedir. Kamu Anons sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Acil Kaçış İşaretleri - Led Buton ve Oklu Kaçış Sistemi

Acil Kaçış İşaretleri Sistemi; Tünel içerisinde oluşabilecek olağan üstü durumlarda araç ve yayaları en yakın kaçışa yönlendirmek için kullanılan ışıklı işaretlerden oluşmaktadır. Bu işaretleri, Acil Kaçış yönü ve mesafesi armatürü, Ledli bordür butonu ve oklu kaçış kapısı armatürleridir. Acil kaçış sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Acil Durum Telefonu Sistemi

Acil Durum Telefonu Sisteminde; Herhangi bir Acil durumda, Tünel içinde belirli aralıklarla bulunan niş içerisinde veya tünel yüzeyinde, tünel giriş bölgelerinde ve Dağıtım merkezlerinde bulunan telefonlar vasıtasıyla kontrol merkezine erişilmektedir. Acil durum telefonu sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Doğrusal ve Noktasal Yangın Alarm Sistemi

Doğrusal ve Noktasal Yangın Alarm sisteminde; Tünel üst ekseninde tünel boyunca çekilen fiber kablo ile tünel içi sıcaklık değişimi takip edilmektedir. Tünel içi nişler ve yangın dolaplarından alınan bilgiler izlenmektedir. Doğrusal ve Noktasal yangın algılama sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Radyo ve Telsiz Sistemi

Radyo ve Telsiz Sisteminde; Tünel içerisinde tünel yan duvarlarından çekilen kaçaklı yayın kablosu, Radyo Kulesi ve antenleri, ve kontrol merkezinde bulunan kontrol ekipmanları bulunmaktadır. Radyo sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Kablo Taşıma Sistemleri

Kablo Taşıma Sistemleri; Tünel boyunca üst eksende iki adet, kablo ve su kanalarında, Dağıtım merkezlerinde, Kontrol merkezinde ve tünel bağlantılarında kurulmaktadır. Kablo taşıma sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Su ile Yangın Söndürme Sistemi

Tünellerde yangın söndürme sistemi, pompa dairesi ve su deposundan tünel içerisindeki yangın dolaplarına borular vasıtasıyla su aktarılması ile kurulur. Tünel içerisinde yaklaşık her 50 metrede bir yangın dolabı bulunmaktadır. Tünel içerisindeki yangın sistemi Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) standartlarına göre kurulmaktadır. Yangın söndürme sisteminin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Enine Geçiş ve Niş Kapıları Sistemi

Tünellerde iki tüp arasında geçişi sağlamak için geçişler bulunmaktadır. Bu geçişlerde yangın ve duman dayanımlı sarmal araç geçiş kapıları ve yaya geçiş kapıları kullanılır. Ayrıca tünel içerisinde bulunan pano ve SOS telefon nişleri de Yangın ve duman dayanımlı olmalıdır. Kapı sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Kollu Bariyer Sistemi

Tünel giriş ve çıkışlarında kollu bariyerler kullanılmaktadır. Bazı durumlarda tünelin trafiği kapatılması durumu oluşabilir, böyle durumlarda kollu bariyerler vasıtasıyla trafik kesilir ve farklı tarafa yönlendirilir. Bariyer sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.