Raylı Ulaşım Elektrifikasyon Sistemleri

RAYLI ULAŞIM ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ

(TRAMVAY ELEKTROMEKANİK İŞLERİ)

Tramvay işlerinde en güvenli en verimli sistemleri kurmakta ve Sistemlerin verimli çalışması için gerekli desteği vermekteyiz.

Proje Tasarımı

Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon sistemi proje tasarımları ve hesaplamaları uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Trafo Merkezleri

Raylı sistemlerin enerji ihtiyacı Trafo merkezlerinden karşılanmaktadır. Bu merkezlerde, OG Sistemler (Ring giriş-çıkış, iç ihtiyaç ve cer hücreleri) DC Sistemler (Redresör, İncoming ve fider hücreleri, Voltaj sınırlama ve saha ayırıcıları) ve AG Dağıtım sistemleri (Aydınlatma, Priz, Yangın algılama, ve kablo taşıma sistemleri) bulunmaktadır. Trafo merkezlerinin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Kataner Sistemi

Kataner sistemi; kataner direkleri, taşıyıcı ve iletken tel, direk üstü ekipmanlardan oluşmaktadır. Kataner sisteminin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

İstasyon (Durak) Sistemleri

İstasyonlarda; Yolcu bilgilendirme, Aydınlatma, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Güç Dağıtım sistemleri kurulmaktadır. İstasyon sistemlerinin projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Telsiz Sistemi

Telsiz Sisteminde, Telsiz kulesi, antenler, el ve araç telsizleri, kontrol merkezindeki kontrol ekipmanları bulunmaktadır. Telsiz sistemlerinin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

İletim Sistemi

İletim sisteminde; Fiber alt yapı, ethernet anahtarları (switchler) bulunmaktadır. İletim sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)

Kapalı Devre Televizyon sisteminde; Hareketli ve Sabit kameralar, Ethernet anahtarları (switchler), İzleme monitörleri bulunmaktadır. CCTV sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.

Tren Depo Yönetim Sistemi (TCC)

Trafik Kontrol Merkezi olarak da adlandırılabilir. Videowall ekranlar, Tefrişat, İzleme monitörleri ve kontrol ekipmanları burada yer alır. TCC sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.