Enine Geçiş ve Niş Kapıları Sistemi

Tünellerde iki tüp arasında geçişi sağlamak için geçişler bulunmaktadır. Bu geçişlerde yangın ve duman dayanımlı sarmal araç geçiş kapıları ve yaya geçiş kapıları kullanılır. Ayrıca tünel içerisinde bulunan pano ve SOS telefon nişleri de Yangın ve duman dayanımlı olmalıdır. Kapı sisteminin projelendirilmesi, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.