Raylı sistemlerin enerji ihtiyacı Trafo merkezlerinden karşılanmaktadır. Bu merkezlerde, OG Sistemler (Ring giriş-çıkış, iç ihtiyaç ve cer hücreleri) DC Sistemler (Redresör, İncoming ve fider hücreleri, Voltaj sınırlama ve saha ayırıcıları) ve AG Dağıtım sistemleri (Aydınlatma, Priz, Yangın algılama, ve kablo taşıma sistemleri) bulunmaktadır. Trafo merkezlerinin
projelendirilmesi, güç hesaplarının yapılması, ürün tedariği, saha uygulaması ve işletime alınması konularında hizmet vermekteyiz.