Antalya 3.Aşama Hafif Raylı Sistem Hattı Elektromekanik İşleri Yapım İşi

ANTALYA3. AŞAMA HAFİF RAYLI SİSTEM HATLARI ELEKTROMEKANİK İŞLERİ YAPIM İŞİ

Bu projeye ait Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon sisteminlerinin tüm kurulum ve devreye alma işleri Özgen Grup tarafından tamamlanmıştır.